Kapornaky Gyula versmondó verseny eredményhirdetése

A Fortissimi (Legbátrabbak) Alapítvány és Kercaszomor község önkormányzatának  közleménye:

Szomoróc felszabadulásának 97. évfordulója alkalmából Kercaszomor Önkormányzata és a Fortissimi (Legbátrabbak) Alapítvány ünnepséget és Kapornaky Gyula Versmondó Versenyt szervezett a szülőföld szeretete és a hazavédő bátorság jegyében.

A három korcsoportban meghirdetett amatőr versengésre negyvenketten jelentkeztek Vas, Veszprém, Zala megyéből és a határon túlról, hétévestől a nyolcvanöt évesig. Egy verset az Őrség 1914 és 2001 között élt költőjétől kellett választaniuk, egyet pedig magyar költők 1990 után született alkotásai közül.

A zsűri elnöke, dr. Szabó András irodalomtörténész, előadóművész, író, a Katolikus Rádió irodalmi szerkesztője, Balassagyarmat díszpolgára volt (Budapest), tagjai: dr. Bence Lajos költő, újságíró, az irodalomtudomány doktora, az MTA köztestületi tagja, a Muravidék szerkesztője (Lendva), Ferincz Gyuláné általános iskolai tanító (Bajánsenye), Németh Ibolya, a magyar nyelv és irodalom tanára, Vas megyei szaktanácsadó (Őriszentpéter) és Orbán Róbert helytörténész, Kercaszomor díszpolgára, a Savaria Múzeum munkatársa (Szombathely).

A kercaszomori református templomban Ozsváth Imre református lelkész köszöntője és bibliai találós játéka után három órán át tartott a magas színvonalú verseny, amelynek háziasszonya Szalai Zsuzsanna tanárnő volt.

Eredményt az állófogadás után a Faluházban hirdettek. Kapornaky Sándor polgármester, a verseny védnöke köszöntötte a zsúfolásig megtelt teremben a versengőket és a vendégeket, filozófusok és költők szavait idézte. Köszönetet mondott a három megyéből és a határon túlról érkezett versmondóknak, a felkészítő tanároknak és a rendezvény szervezőinek, valamint a rendezvény támogatóinak: Könnye Balla Tamásnak, a helyi református közösség főgondnokának és a Vas megyei közgyűlés elnökének. Soós Kálmán, a Fortissimi (Legbátrabbak) Alapítvány elnöke, a verseny másik védnöke arra emlékeztetett, hogy a bátorság és a hűség erényének ápolása Kercaszomor értékteremtő öröksége és törvénybe iktatott kötelezettsége. Ezt szolgálták a Kapornaky Gyula emlékév eseményei: a 224 oldalas versgyűjteményének kiadása és a kötet bemutatása otthon, Budapesten, Szombathelyen, illetve Domonkosfán. Szerinte erényeket mutattak fel a verseny résztvevői is, akik eljöttek a bátor elődök falujába az emlékév záróeseményére, és megidézték a 105 éve született költőt és a kortárs poétákat. Szabó András zsűrielnök igen sikeresnek ítélte meg a versengést, és örömét fejezte ki, hogy érett versmondóknak, köztük döbbenetes élményt nyújtó előadóknak adhatja át a díjakat.

EREDMÉNYEK:

A kisgyermekek (7–10 évesek) kategóriájában:

1.  Tornyos Jázmin  (9 éves, Őriszentpéter)

Kapornaky Gyula: Jó napot, Őrség! - Vesztergom Andrea: Nagy kislányok titkai

2.  Reményi Réka  (10 éves, Pápa)

Kapornaky Gyula: Kökényvirág vagyok – Aranyosi Ervin: Kiálltam a sorból

3.  Klujber Janka  (9 éves, Kondorfa)

Kapornaky Gyula: Burgonya – Lackfi János: Lányok dala

A tizenévesek (11–19) korcsoportjában:

1.  Pfeiffer Attila  (11 éves, Őriszentpéter)

Kapornaky Gyula: Ének az Őrségről – Mentovics Éva: Tiszta szívvel

2.  Bodonci Orsolya  (12 éves, Őriszentpéter)

Kapornaky Gyula: Burgonya – Varró Dániel: Szösz néne

3.  Fábián Mátyás  (12 éves, Kondorfa)

Kapornaky Gyula: Vak Vendel – Lackfi János: Fiúk dala

A felnőtt versengők körében:

1.  Varga-Bodó Anita  (30 éves, Vassurány)

Kapornaky Gyula: Új korszak – Devecsery László: Passió

2.  Horváth Róbert  (45 éves, Nick)

Kapornaky Gyula: Visszatérés – Rigó József: Október

3.  Kapornaky Veronika  (20 éves, Kercaszomor)

Kapornaky Gyula: Visszatérés – Nyerges Attila: Erdély 2003

Különdíjak:

Bajánsenye Község Önkormányzata:  Pintér Lelle Boróka  (14 éves, Márokföld)

Kapornaky Gyula: Téli erdő az Őrségben – Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén

Hodos Községi Önkormányzat, Szlovénia:  Pongrácz Mónika  (33 éves, Kercaszomor)

Kapornaky Gyula: A „trianoni” határszélen – Takácsné Gaál Eszter: Egy haranghoz

Kercaszomor Község Önkormányzata:  Cseke Sándor  (61 éves, Bajánsenye)

Kapornaky Gyula: Ének az Őrségről – Balogh József: Mit kívánok

Őriszentpéter Város Önkormányzata:  Jánosi Zsuzsanna  (52 éves, Lovászi)

Kapornaky Gyula: A „trianoni” határszélen – Bence Lajos: Hiszekegy a kiábrándulásra

Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága:  Soós Zsombor   (8 éves, Kercaszomor)

Kapornaky Gyula: Balázska – Bartos Erika: Trabant

Kerkabarka Színjátszó Társulat határon túliak különdíja:  Benko Eva Marija  (15 éves, Hodos)

Kapornaky Gyula: Letagadom – Szabó T. Anna: Van egy világ

A verseny után a Communitas Fortissima emlékünnep keretében a szomoróci haranglábnál koszorúzást tartottak. Bence Lajos idézte fel a szerb megszállók ellen a területrabló trianoni békeszerződés aláírása után fegyvert fogó szomoróci férfiak és kercai katonák bátorságát. A hősi ellenállás és a hazaszeretet emlékműve előtt hajtunk fejet – mondta. Azok előtt, akiket a megpróbáltatás és a fegyver sem tudott eltántorítani attól, hogy Szomorócról kiűzzék a megszállókat. Emlékeztetett arra is, hogy Erdélyben több száz kilométeren át senki nem állta útját a román seregnek, a nyugati határon viszont ráébredtek, hogy maguknak is fegyvert kell fogniuk.

Ozsváth Imre református lelkész áldó szavai és a Szózat hangjai után a szlovéniai Domonkosfára vonultak át az ünneplők. Ott a községi magyar nemzeti önkormányzat és vezetője, Orbán Dusán vendégeként, helybéliekkel együtt követték figyelemmel a Kercaszomor Értéktára könyvsorozat első két kötetének bemutatóját. Kapornaky Sándor kercaszomori polgármester köszöntő beszéde után a 85 éves Pongrácz Dániel mérnök idézte fel családja határszéli kálváriáját, a gyermekkori muraszombati börtönélményeit, amelyek hasonlóak voltak, mint a szomoróciak, közte nagyapja 1920-as meghurcolásához. A száz éve megszállt Domonkosfán meghatottan fejezte ki örömét, hogy a rendezvényen szabadon, félelmek nélkül találkozhatott újra hajdani (1941–43) kisiskolás társával, a szlovéniai faluban élő Kóczán Rózsival. A Kapornaky Gyula válogatott verseit tartalmazó második kötetet és a hányatott sorsú, Trianon által is sújtott költőt Soós Kálmán sorozatszerkesztő, Kercaszomor díszpolgára mutatta be, miközben a versmondó verseny több díjazottja (Tornyos Jázmin, Pfeiffer Attila, Kapornaky Veronika, Pongrácz Mónika és Varga-Bodó Anita) tolmácsolta a hajdan domonkosfai iskolába járó Kapornaky Gyula költeményeit.

A domonkosfai műsor zárásaként Szabó András előadóművész Közös kincs címmel tartott pompás irodalomórát a száz éve elszakított nemzettestek magyar irodalmából.

A Communitas Fortissima emlékünnep rendezvényein részt vett a Legbátrabb Város, Balassagyarmat hétfős küldöttsége Medvácz Lajos polgármester vezetésével. Jelen volt Devecsery László szombathelyi költő, akinek egyik verse győzelemre segítette a felnőttek legjobbját. Hálás szívvel gondolnak a kercaszomoriak a Nárai községből érkezett, hagyományőrző nyugdíjasokra, akik tiszteletre méltó megszólaltatói voltak Kapornaky Gyula verseinek, és a koszorújukat is elhelyezték a szülőföld erejét és a haza szeretetét hirdető szomoróci haranglábon.